دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-239 (اولین شماره نشریه علمی تخصصی صیانت فرهنگی و سرمایه اجتماعی منتشر شد.) 
5. نقش هوش فرهنگی و سرمایه اجتماعی در پایگاههای هویت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز

صفحه 163-184

ppsc/ppsc.2021.8757.1004

مهدی پروین زاده لیلان؛ علی خدیوی؛ یوسف خیری؛ جلیل باباپور خیرالدین؛ عیسی حکمتی


شماره‌های پیشین نشریه

اولین شماره نشریه علمی تخصصی صیانت فرهنگی و سرمایه اجتماعی منتشر شد.