درباره نشریه

 

نشریه "صیانت فرهنگی و سرمایه اجتماعی" در سال 1400 شمسی با هدف غنی‌سازی دانش و پژوهش بنیادی و کاربردی در زمینه فرهنگ و نیروی انسانی راه‌اندازی شده است. هدف اصلی این نشریه نمود بخشیدن به دانش به‌روز متخصصین، دانش‌آموختگان و دانشجویان رشته‌های علوم انسانی در گستره‌های فرهنگی، انسانی، اجتماعی، ملی و آیینی است.

 در ادبیات توسعه و پیشرفت، انسان محور اصلی و دال مرکزی به شمار می آید. بر همین اساس تربیت و توانمندسازی او از یک سو و صیانت و ظرفیت و قابلیت بوجود آمده در وی، یکی از دغدغه های اصلی برای مقوله تولید و حفظ سرمایه اجتماعی است. این امر در تعامل با نیروی انسانی مورد نیاز حوزه تعلیم و تربیت واجد اهمیت و ضرورت مضاعف خواهد بود. بر همین اساس انجام مطالعات علمی و پژوهش های روش مند، مسئله محور و کاربردی ذیل راه اندازی فصلنامه صیانت فرهنگی و سرمایه اجتماعی به عنوان نقطه عطف، هدف تعریف و بستر انتشار اندیشه های نوآورانه پژوهشگرانه این حوزه را فراهم آورده است که امید می رود موجبات ارتقاء صیانت فرهنگی و سرمایه اجتماعی در جامعه اسلامی را فراهم آورد.