اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر کیومرث یزدان پناه

دانشیار، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

kyazdanpanahut.ac.ir
02187751186


 

 

 

 

 

 

دانشیار دانشکده جغرافیا- دانشگاه تهران

 

 


کیومرث یزدان پناه درو

جغرافیای سیاسی

تلفن دفتر:  +98 (21)

پست الکترونیکی: kyazdanpanah@ut.ac.ir

 

 

 

 

تحصیلات

 

دکتری,1387,جغرافیای سیاسی,دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
کارشناسی ارشد,1381,جغرافیای سیاسی,دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
کارشناسی,1374,علوم اطلاعات و دانش شناسی(اطلاع رسانی و کتابداری),دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز

 

 

زمینه­های تخصصی

و حرفه­ای

 

 

 

سوابق کاری و فعالیت های اجرایی

دبیر کارگروه پیگیری همکاریهای بین المللی با عراق و کشورهای عرب زبان-(1399-1402)
معاون پژوهشی کمیسیون علوم رفتاری و اجتماعی-(از 1393)
مدیر مسئول مجله بین المللی Political Geography Reserch-(1393-1395)
عضو کارگروه ژئوپلیتیک در مرکز تحقیقات راهبرد دفاعی-(1393-1395)
نماینده دفتر هم اندیشی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه تهران-(1393-1396)

 

 

 

 
   

 

 

فعالیت های علمی

  • مقالات

- جایگاه اقوام در شکل گیری ساختار سیاسی و حاکمیت افغانستان بعد از 2001 میلادی. یزدان پناه درو کیومرث, احمدی سید جلال (1400)., فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران, 51(1), 317-342.

- بازنمایی سیاستهای منطقه ای جمهوری اسلامی ایران در قبال تروریسم(مطالعه ای در حوزه ژئوپلیتیک عمومی). خاتونی مجتبی, یزدان پناه درو کیومرث, افضلی رسول, احمدی سید عباس (1400)., مطالعات ملی, 85(1).

- راهبردهای منطقه‌گرایی ایران در قفقاز در برابر روسیه بر اساس تئوری بازی‌ها. هاشمی سید مصطفی, قربانی نژاد ریباز, یزدان پناه درو کیومرث (1399)., فصلنامه جغرافیایی سرزمین, 17(67).

- Climate Changes and Food Policies: Economic Pathology. Afzali Rasoul, Gharhbigy Mosab, Yazdanpanah Dero Qiuomars (2020)., Climate Risk Management, 2020(30).

- تبیین کارکرد مولفه های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی شکل گیری روابط در منطقه ژئوپلیتیک آمریکای لاتین. مظاهری مصطفی, یزدان پناه درو کیومرث, کامران دستجردی حسن (1399)., پژوهش های جغرافیای انسانی, 52(2).

- Representation of Addiction and Drugs victims through TV Media. Afzali Rasoul, Yazdanpanah Dero Qiuomars, [] [], Nosrati Rouhollah (2020)., JOURNAL OF ETHNICITY IN SUBSTANCE ABUSE, 2020(3), 2-36.

- الگوی شکل‌گیری بحران‌های ژئوپولتیکی در خاورمیانه پس از 11 سپتامبر 2001. کوهستانی پیروز, نامی محمدحسن, یزدان پناه درو کیومرث (1399)., فصلنامه نگرش های نو درجغرافیای انسانی, 12(3), 575-596.

- تبیین مهم ترین نیروهای پیشران تاثیر گذار  بر قدرت دفاعی ایران در افق زمانی 1410. یزدان پناه درو کیومرث, پیشگاهی فرد زهرا, بدیعی ازنداهی مرجان (1399)., فصلنامه آینده پژوهی دفاعی, 5(16), 63-87.

- Global warming, environmental security and its geo-economic dimensions case study: Caspian Sea level changes on the balance of transit channels. Yazdanpanah Dero Qiuomars, Yari Ehsan, CHarrahi Zabih alah, Charrahi Zabih alah (2020)., Journal of Environmental Health Science and Engineering, 2020(1).

- نقش ژئوپلیتیک جریانات فکری خاص خاورمیانه در امنیت منطقه ای. یزدان پناه درو کیومرث,  رضا دولتی, براهویی سعید (1399)., جغرافیا ( برنامه ریزی منطقه ای)- موسسه آموزش عالی بین المللی قشم, 10(2), 1051-1069.

- Transormation of Non/Revolutionary Thmes in Iranian Cinema: 1980s-2000s. Afzali Rasoul, Hoseini Majid, Yazdanpanah Dero Qiuomars (2020)., Quarterly Review of Film and Video, 4(2020).

- تحلیل راهبردی عوامل داخلی اثرگذار بر آمایش سرزمینی در کشور افغانستان مبتنی بر استدلال های ژئوپلیتیکی. یزدان پناه درو کیومرث, قمری عتیق اله, حاتمی نژاد حسین (1398)., فصلنامه نگرش های نو درجغرافیای انسانی, 12(1), 798-824.

- سهم ایران در دریای خزر همچنان در هاله ای از ابهام. یزدان پناه درو کیومرث, زارعی بهادر, واثق محمود (1398)., فصلنامه نگرش های نو درجغرافیای انسانی, سال 12(اول).

- Dust Crises and its regional geopolitical and security impact in west Asia. Yazdanpanah Dero Qiuomars, Javadi Zahra (2020)., POLLUTION, 6(2), 1-26.

- تحلیل ژئوپولیتیکی چشم انداز آمایش سرزمین در کشور افغانستان و ارائه مدل راهبردی. یزدان پناه درو کیومرث, قمری عتیق اله, پیشگاهی فرد زهرا, حاتمی نژاد حسین (1398)., جغرافیا -فصلنامه علمی پژوهشی و بین المللی انجمن جغرافیایی ایران, 17(62), 91-103.

- بررسی روند مشارکت زنان در انتخابات مجلس شورای اسلامی (دوره های 8 و9 و 10 مطالعة موردی: شهر تهران. یزدان پناه درو کیومرث, عسگری ندا (1398)., زن در فرهنگ و هنر, 11(2), 287-307.

- ارزیابی الگوهای سیاستگذاری و مدیریت قومی در ایران. محمودی ابوالقاسم, افضلی رسول, ذکی یاشار, یزدان پناه درو کیومرث (1398)., مجلس و راهبرد, 26(99), 276 ـ 249.

- کارکرد فضای مجازی در ارتقای سطح فکری و اجتماعی زنان در ایران. یزدان پناه درو کیومرث (1398)., پژوهش های جغرافیای انسانی, 51(2), 50-72.

- A volunteered geographic information system for monitoring and managing urban crimes: a case study of Tehran, Iran. Bastami Mofrad Ramin, Yazdanpanah Dero Qiuomars, Hajiloo Fakhreddin, Sadeghi-niaraki Abolghasem (2019)., Police Practice and Research, 20(5).

- ارزیابی ساختار ثبات و امنیت منطقه‌ای فضاهای جغرافیایی و ژئوپلیتیکی پسا داعش در منطقه غرب آسیا (مطالعه موردی عراق). دریکوند بهروز, یزدان پناه درو کیومرث (1398)., جغرافیا ( برنامه ریزی منطقه ای)- موسسه آموزش عالی بین المللی قشم, 9(2).

- تأثیر ساختار ژیوپلیتیک حاکم بر روابط روسیه و ایالات متحده آمریکابر رقابت آنها در جنوب غرب آسیا. مرادی نیا سجاد, پیشگاهی فرد زهرا, یزدان پناه درو کیومرث, زارعی بهادر (1398)., فصلنامه نگرش های نو درجغرافیای انسانی, 11(2), 239-260.

- آینده‌پژوهی فضای ژئوپلیتیکی پساداعش در منطقه غرب آسیا ‌(مطالعه موردی عراق). دریکوند بهروز, یزدان پناه درو کیومرث (1397)., فصلنامه نگرش های نو درجغرافیای انسانی, 11(1), 175-193.

- تحلیل عوامل ژئوپلیتیکی شکل‌گیری ائتلاف نظامی عربی در منطقۀ جنوب غرب آسیا و آثار آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران. یزدان پناه درو کیومرث, زارعی بهادر, رحیمی رضا (1397)., پژوهش های جغرافیای انسانی, 50(4), 1011-1027.

- تحلیل ژئوپلیتیک اثرگذاری اینترنت در افزایش فعالیت تروریسم: با تأکید بر داعش. یزدان پناه درو کیومرث, جعفری مهتاب (1397)., فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست, 7(26), 221-244.

- تحلیلی ژئوپولیتیکی بر عوامل داخلی تاثیرگذار ار بر آمایش سرزمینی در کشور افغانستا ن. یزدان پناه درو کیومرث, پیشگاهی فرد زهرا, حاتمی نژاد حسین, قمری عتیق اله (1397)., فصلنامه نگرش های نو درجغرافیای انسانی, 10(4), 334-311.

- تحلیلی بر جایگاه مولفه های سه گانه ملت ، ملیت و هویت در ساختار حاکمیتی اسلام مبتنی بر نگرش های بنیادی جغرافیای سیاسی. یزدان پناه درو کیومرث (1397)., مجله پژوهش های جغرافیای سیاسی, 3(3), 67-89.

- نقش تطبیقی آمایش سرزمین در تبیین رابطه جغرافیا با توسعه :با تأکید بر نواحی مرزی،ساحلی جنوب ایران. یزدان پناه درو کیومرث (1397)., جغرافیا ( برنامه ریزی منطقه ای)- موسسه آموزش عالی بین المللی قشم, 8(3), 7-23.

- بررسی عوامل ژئوپلیتیکی تمایل امریکا به شکل گیری ائتلاف نظامی عربی در خلیج فارس و آثار آن بر امنیت جمهموری اسلامی ایران. یزدان پناه درو کیومرث, زارعی بهادر, رحیمی رضا (1397)., فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک, 14(2), 83-108.

- شهروندی و دموکراسی در فضای مجازی از واقعیّت تا فراواقعیّت. یزدان پناه درو کیومرث, ذکی یاشار, زمانی عظیم (1397)., مطالعات قدرت نرم, 8(18), 145 - 118.

- A volunteered geographic information system for managing environmental pollution of coastal zones: A case study in Nowshahr, Iran. Fatehian Sima, Yazdanpanah Dero Qiuomars,  (2018)., OCEAN & COASTAL MANAGEMENT, 163(163), 54-65.

- راهبرد عوامل ساختار قدرت های برتر جنوب غرب آسیا چرایی قدرت های فرامنطقه ای بر علل برتر جلوه دادن رژیم اشغالگر قدس. عباسپور مهر علی, یزدان پناه درو کیومرث, عزتی عزت اله (1397)., فصلنامه نگرش های نو درجغرافیای انسانی, 10(3), 319-328.

- آمایش فضایی- جغرافیایی مکان‌یابی شهر مطلوب برای انتقال پایتخت: مطالعه موردی مؤلفه‌های جغرافیای طبیعی و نظام مطلوب برنامه‌ریزی شهری. لطفی حیدر, یزدان پناه درو کیومرث (1397)., فصلنامه نگرش های نو درجغرافیای انسانی, 10(3), 221-248.

- تحلیل ژئوپلیتیک امنیت زیست محیطی پدیده ریزگردها مطالعه موردی :جنوب غرب آسیا. یزدان پناه درو کیومرث, کامران دستجردی حسن (1397)., جغرافیا -فصلنامه علمی پژوهشی و بین المللی انجمن جغرافیایی ایران, 16(56), 36-51.

- محاسبۀ قدرت نظامی با استفاده از فرمول های قدرت ملی کشورها. یزدان پناه درو کیومرث, صفوی سیدیحیی, قالیباف محمد باقر, پیشگاهی فرد زهرا, شامانی یاسر (1397)., سیاست دفاعی, 26(102).

- سنجش و ارزیابی وزن ژئوپلیتیکی ایران در فرایند انتقال بخشی از قدرت جهانی از نیمکره غربی به نیمکره شرقی. سیدجعفری, سیدحمید, فرجی راد عبدالرضا, یزدان پناه درو کیومرث (1397)., فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج, 20(78), 110-134.

- برنامه ریزی و مدیریت مکانی شعب اخذ رای انتخابات در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS. یزدان پناه درو کیومرث, جلوخانی نیارکی محمدرضا (1397)., فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران, 48(1), 457-475.

- A Security effective Structure for national defense in the 21st century. Yazdanpanah Dero Qiuomars (2018)., Journal of World Sociopolitical Studies, 2(2), 301-329.

- Security Doctrine Strategic Solution in Geopolitical Discourse of the Transiton Period the Environmental "Economical" Locative- Spatial" and "Cultural" Theories.. Yazdanpanah Dero Qiuomars, Gholami Majid (2018)., International Quarterly of Geopolitics, 13(No 4, Winter 2018), PP 149-177.

- ظهور بازیگران جدید در عرصه ژئوپلیتیک و نقش رسانه های اجتماعی باتأکید بر تروریسم. یزدان پناه درو کیومرث, خاتونی مجتبی (1396)., جغرافیا ( برنامه ریزی منطقه ای)- موسسه آموزش عالی بین المللی قشم, 8(1), 7-16.

- ارائه الگوی آمایش سرزمین نواحی ساحلی دریای مکران با رویکرد توسعه و امنیت پایدار منطقه ای (مطالعه موردی : شهرستانهای چابهار و ایرانشهر). یزدان پناه درو کیومرث, الماسی بهنام, محمدی کاظم آبادی لیلا (1396)., پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری, 5(4), 553-578.

- بررسی جغرافیایی حضور زنان در مجلس شورای اسلامی در ایران ( با تاکید بر مجلس دهم ). یزدان پناه درو کیومرث, غلامی مجید, فریدونیان زهره, جعفری مهتاب (1396)., زن در فرهنگ و هنر, 9(2), 291-313.

- بررسی تطبیقی ارتقاء امنیت انرژی با بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر؛ در مقایسه‌ی ژئوپلیتیکی دو کشور ایران و ژاپن با الگوی مدیریت استراتژیک. یزدان پناه درو کیومرث, پوررستمی ناهید, یوسفی ریحانه, حسین زاده محمد رضا (1396)., پژوهش های جغرافیای انسانی, 49(3), 1-19.

- تحلیلی بر ژئوپلیتیک اقلیم کردستان عراق بعد از فروپاشی داعش. یزدان پناه درو کیومرث, کامران دستجردی حسن, رنجبری کمال (1396)., جغرافیا -فصلنامه علمی پژوهشی و بین المللی انجمن جغرافیایی ایران, 15(53), 37-54.

- تبیین شاخص ها و اولویت های آمایش دفاعی و امنیتی مناطق مرزی ایران در افق 1404 نمونه موردی مرزهای جنوبی کشور. فتحی محسن, سعیدی نژاد مجید, یزدان پناه درو کیومرث, کلانتری محسن  (1396)., علوم و فنون مرزی - دانشکده علوم و فنون مرز دانشگاه علوم انتظامی, 8(1), 89-115.

- بررسی و تحلیل انتخابات مجلس ملّی کبیر ترکیه (2011 ـ 2002). ذکی یاشار, یزدان پناه درو کیومرث, مصطفوی غلامعلی (1396)., مجله پژوهش های جغرافیای سیاسی, 1(5), 58 - 31.

- عوامل تأثیرگذار بر شکل گیری دولت های دیکتاتوری - رانتیر در منطقة خلیج فارس. زارعی بهادر, یزدان پناه درو کیومرث, موسوی سید علی (1396)., پژوهش های جغرافیای انسانی, 49(1), 225 - 203.

- بررسی تحولات برنامه ریزی توسعه روستایی اتحادیه اروپا در قرن بیست و یکم:درس هایی برای ایران. خراسانی محمد امین, یزدان پناه درو کیومرث, مقفلی زهره (1395)., فصلنامه روستا و توسعه, 19(4), 49-76.

- تحلیل ژئوپلیتیکی بر دزدی دریایی در منطقه شاخ افریقا. یزدان پناه درو کیومرث,  سجاد کریمی پاشاکی, هاشمی سید مصطفی (1395)., پژوهش های جغرافیای انسانی, 48(3), 575-588.

- مطالعه ژئوپلیتیک عمومی داعش در رسانه های اجتماعی ، جیش الصفوی و ملت صلیب. خاتونی مجتبی, یزدان پناه درو کیومرث, افضلی رسول (1395)., مطالعات ملی, 17(2), 109-128.

- پژوهشی در حوزه فرهنگی و تمدنی ایران، مورد: کردستان عراق. پیشگاهی فرد زهرا, قالیباف محمد باقر, یزدان پناه درو کیومرث, نصراللهی زاده بهرام (1394)., پژوهش های باستان شناسی ایران, 5(9), 125-144.

- هند و آینده ژئوپولیتیکی آن در آسیا با تأکید بر نقش ترسیمی ایران. یزدان پناه درو کیومرث, کامران دستجردی حسن (1394)., جغرافیا -فصلنامه علمی پژوهشی و بین المللی انجمن جغرافیایی ایران, 13(46), 340-355.

- بررسی ازدواج مردان مهاجر افغانی با دختران ایرانی و آثار و پیامدهای  اجتماعی آن بر کشور بر مبنای جغرافیای جرم و آسیب های اجتماعی. یزدان پناه درو کیومرث (1394)., زن در فرهنگ و هنر, 7(3), 24-47.

- تحلیل توزیع فضایی جمعیت استان زنجان طی سالهای 90-1365 و پیش بینی جمعیت تا سال 1404. کلانتری محسن, یزدان پناه درو کیومرث, نوری سمیه (1394)., فصلنامه نگرش های نو درجغرافیای انسانی, 4(28), 27-43.

- عناصر ژئوپلیتیکی تأثیرگذار در همگرایی میان کشورهای ایران ،هند ، پاکستان و افغانستان و تأثیر آن بر مناطق جنوبی. یزدان پناه درو کیومرث, بیات حمیدرضا (1394)., جغرافیا ( برنامه ریزی منطقه ای)- موسسه آموزش عالی بین المللی قشم, 5(3), 19-33.

- خلیج فارس و کارکردهای ژئواکونومیکی و تأثیر آن بر امنیت منطقه ای: با تأکید بر امنیت نواحی  ساحلی و  جزایر ایرانی. یزدان پناه درو کیومرث (1394)., فصلنامه مطالعات راهبردی, 1(2), 1-32.

- تحلیل ساختار فضایی جمعیت سکونت گاههای شهری و روستایی (مطالعه موردی : استان زنجان). کلانتری محسن, یزدان پناه درو کیومرث, نوری سمیه (1394)., پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری, 3(2), 165-191.

- تروریسم در فضای مجازی و اثرات آن بر حوزه جغرافیای سیاسی. یزدان پناه درو کیومرث, کامران دستجردی حسن (1394)., جغرافیا -فصلنامه علمی پژوهشی و بین المللی انجمن جغرافیایی ایران, 13(44), 62-77.

- تحلیل مشارکت سیاسی اقوام مختلف (مطالعه موردی : استان خوزستان). محرابی علیرضا, یزدان پناه درو کیومرث, خلف زاده فاطمه (1394)., فصلنامه نگرش های نو درجغرافیای انسانی, 7(2), 147-170.

- آمایش فضایی شهرستانهای استان هرمزگان با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره. یزدان پناه درو کیومرث, قره بیگی مصیب, نیاسری غلامرضا (1394)., جغرافیا ( برنامه ریزی منطقه ای)- موسسه آموزش عالی بین المللی قشم, 5(2), 29-50.

- آسیب شناسی ژئوپلیتیکی برنامه ریزی فضای سرزمین ایران با رویکرد آمایش سرزمین. رشیدی مصطفی, پیشگاهی فرد زهرا, یزدان پناه درو کیومرث, رضوانی محمدرضا (1393)., فصلنامه نگرش های نو درجغرافیای انسانی, 6-93(24), 22-40.

- تحلیل ژئوپلتیکی لزوم تغییرات جمعیتی و سیاست گذاری آمایشی در عرصه توزیع جغرافیایی آن در ایران. پیشگاهی فرد زهرا, یزدان پناه درو کیومرث, رضوانی محمدرضا, رشیدی مصطفی (1393)., مجله آمایش سرزمین, 6(1), 1-30.

- تحلیلی بر چشم اندازهای نظری درباره جهانی شدن: نظریه ی مزیت ویژگی مکانی. یزدان پناه درو کیومرث (1393)., پژوهش های جغرافیای انسانی, 47(2), 285-302.

- بحران سوریه؛ با تأکید بر رویکرد نظام غرب و راهبرد ترکیه در این کشور. یزدان پناه درو کیومرث, نامداری محمد مهدی (1392)., مطالعات بیداری اسلامی, 2(3), 101-118.

- بررسی گفتمان های امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. زارعی بهادر, یزدان پناه درو کیومرث, زینی وند علی (1392)., پژوهش های جغرافیای انسانی, 45(1), 45.

- ژئوپولیتیک و اهمیت ابعاد پنجم با مطالعه ی نقش قدرت اطلاعات و استراتژی رزم مدرن در قرن بیست ویکم. یزدان پناه درو کیومرث (1391)., پژوهش های جغرافیای انسانی, 82(4), -.

- ناسیونالیسم قومی در ادبیات زنان فلسطینی. ملاابراهیمی عزت, یزدان پناه درو کیومرث (1389)., زن در فرهنگ و هنر, 2(2), 86-69.

- سازمان همکاری شانگهای و دلایل امنیتی آمریکا. یزدان پناه درو کیومرث (1388)., پژوهش های جغرافیای انسانی, 2(1), 53-61.

- The Shanghai Cooperation Organization at Five: Achievements and Challenges Ahead. Yazdanpanah Dero Qiuomars (2009)., Geopolitica, 28(1), 209-214.

- تغییرات مدل های ژئوپلیتیکی امنیت در عصر حاضر. یزدان پناه درو کیومرث (1388)., فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک, 15(2), 98-115.

- تحلیلی بر ژئوپلیتیک پیمان اقتصادی - امنیتی شانگهای با تاکید بر چشم انداز عضویت ایران در این سازمان.  عزت الله عزتی, یزدان پناه درو کیومرث (1386)., فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک, 3(3), 55-77.


 

  • کنفرانس ها

- تاثیر بحران کرونا بر رشد پوپولیسم راست افراطی و ملی گرایی در اروپا. یزدان پناه درو کیومرث, نوربخش سیدنادر (1399)., همابش بین المللی پیامدهای ویروس کرونا برای مناطق مختلف جهان, 17-17 بهمن, تهران, ایران.

- تحلیل ژئوپلیتیکی شکل گیری بلوک اقتصادی مستقل در منطقه غرب آسیا، ظرفیت ها و چالش ها. یزدان پناه درو کیومرث, رنجبری کمال, قادی غلامرضا (1399)., همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اورآسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای, 27-27 آبان, انزلی, ایران.

- آثارمدیریت آمایش سرزمین در شناسایی کانون های بحرانی در نواحی مرزی ایرا ن. یزدان پناه درو کیومرث (1399)., همایش "ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی بارویکرد آمایشی", 7-8 مهر, مشهد, ایران.

- الزامات سیاست گذاری قومی در اجرای الگوی پیشرفت. یزدان پناه درو کیومرث, محمودی ابوالقاسم, حبیبی علی (1399)., الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت،زمینه های تحقق و ضمانت های اجرا, 20-25 اردیبهشت, تهران, ایران.

- ظرفیت ها و عوامل پایداری وابستگی متقابل و تاثیر گذار بر توسعه روابط ایران با کشورهای عضو اتحادیه اورآسیا. یزدان پناه درو کیومرث (1398)., ایران و اتحادیه اقتصادی اورآسیا ظرفیت ها و عوامل وابستگی متقابل, 22-22 آذر, تهران, ایران.

- ملاحظات سیاسی، دفاعی و امنیتی آمایش سرزمین بر اساس سنجش توزیع شاخصهای منتخب دفاع و امنیت: مورد شهرستانهای استان خراسان رضوی. یزدان پناه درو کیومرث, کرد شجاع الدی, فتحی محسن, بهاروند احمدی سجاد (1397)., کنفرانس بین المللی امنیت ، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی سرزمینی و کلانشهرها(8971), 30مهر-1آبان, تهران, ایران.

- Promoting Energy Security by Using Renewable Energies: Geopolitical comparion between Iran and Japan. Yosefi Reyhane, Yazdanpanah Dero Qiuomars (2018)., International Conference on Society and Environment, 2 September, Tehran, IRAN.

- روش های تعیین مرز در رودخانه های بین المللی. یزدان پناه درو کیومرث, حسین وند شکری روح اله (1396)., همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا, 8-9 بهمن, تهران, ایران.

- اثرات انتقال آب دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان. یزدان پناه درو کیومرث, رنجبری کمال (1396)., همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا, 8-9 بهمن, تهران, ایران.

- نقش ژئوپلیتیک تنگه هرمز معیاری برای سنجش مثلث روابط امریکا ، چین و خلیج فارس در غرب آسیا. یزدان پناه درو کیومرث (1396)., همایش ملی قدرت های بزرگ و امنیت منطقه ای غرب آسیا, 20-20 آبان, تهران, ایران.

- راهبردهای مطلوب و امکان فرصت سازی متمایز برای توسعه بهینه توریسم در منطقه خلیج فارس. یزدان پناه درو کیومرث, انصاری زهرا (1396)., دوازدهمین همایش ملی علمی - فرهنگی خلیج فارس, 20-20 شهریور, تهران, ایران.

- وزن ژئوپلیتیک جبهه بندی ها و بلوک بندی های بزرگ اقتصادی. یزدان پناه درو کیومرث, حسینی نصرآبادی نرجس السادات (1395)., کنفرانس نظم امنیتی منطقه ای در غرب آسیا, 23-23 آبان, تهران, ایران.

- ریشه یابی عوامل ایجاد و رشد گروه های افراطی و تروریستی در پاکستان و ۀثار آن بر وقوع بحرانهای زایشی. یزدان پناه درو کیومرث (1395)., اولین همایش بین المللی بحران های ژئوپلیتیکی جهان اسلام, 24-25 مهر, تهران, ایران.

- ضرورت ساماندهی ژئوپلیتیکی سواحل مکران مبتنی بر مدلهای شناخته شده و نگرش آمایشی. یزدان پناه درو کیومرث (1395)., فرآوری پتانسیل های ژئوپلیتیکی توسعه در کرانه های اقیانوسی جنوب شرق ایران, 27-27 شهریور, تهران, ایران.

- Beach-Barrier Dynamics under Rapid Sea-Level Fall. Kiavarz Moghaddam Majid, Yazdanpanah Dero Qiuomars (2016)., 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China.

- تاثیر جریانات سلفی گری ، افراط گرای و خشونت طلبی بر ژئوپلیتیک منطقه. یزدان پناه درو کیومرث (1395)., همایش ملی تحولات ژئوپلیتیکی غرب آسیا با تاکید بر امنیت منطقه ای, 9-9 فروردین, تهران, ایران.

- ریشه یابی عوامل ایجاد و رشد گروه های افراطی و تروریستی در منطقه غرب آسیا. یزدان پناه درو کیومرث (1395)., همایش ملی تحولات ژئوپلیتیکی غرب آسیا با تاکید بر امنیت منطقه ای, 9-9 فروردین, تهران, ایران.

- کشور سازی قومی ،راهبرد ژئوپلیتیکی ایالات متحده در منطقه جنوب غرب آسیا(مطالعه موردی کردها). یزدان پناه درو کیومرث, غلامی مجید (1395)., همایش ملی تحولات ژئوپلیتیکی غرب آسیا با تاکید بر امنیت منطقه ای, 9-9 فروردین, تهران, ایران.

- افراط گرایی در جنوب غرب آسیا و راهکارهای جمهوری اسلامی ایران. زارعی بهادر, یزدان پناه درو کیومرث, شفیعی شهاب الدین (1394)., هم اندیشی علمی اسلام و جوان غربی ،چالش ها و چشم انداز, 17-17 بهمن, تهران, ایران.

- اگروتروریسم و نقش پدافند غیر عامل در امنیت غذایی. یزدان پناه درو کیومرث, نوری سمیه (1394)., دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار ، راهکارها و چالش ها, 4-6 بهمن, تبریز, ایران.

- An Investigation of the Contributing Factors to the Emergence of Terrorism hn the Middle East:A Case study of ISIS. Yazdanpanah Dero Qiuomars (2015)., International Geographical Union Regional Conference, 17-20 August, Moscow, Russia.

- راه کارهای ایجاد امنیت در فضاهای شهری از طریق طراحی شهری با استفاده از روش طراحی محیطی CPTED. یزدان پناه درو کیومرث, زمانی فر محسن (1393)., هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران:جغرافیای سیاسی شهر, 27-28 دی, تهران, ایران.

- حکمرانی الکترونیک وتأثیر آن بر حمکرانی خوب. یزدان پناه درو کیومرث, برزگرزاده زرندی معین (1393)., اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهر سازی, 8-9 مهر.

- شهروندی و دمکراسی در فضای مجازی. یزدان پناه درو کیومرث, زمانی عظیم, محمدی احد (1392)., فضای مجازی و هویت, 12-14 بهمن, تهران, ایران.

- نقش آمایش سرزمین درتوسعه پایدارشهری با رویکرد زیست محیطی. یزدان پناه درو کیومرث, نوری سمیه, محمدگنجی زهره (1392)., سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست, 7-8 مهر, تهران, ایران.


  • کتب

- بهبود استثنایی اقتصاد آلمان آیا میتوان از سیاستهای اقتصادی این کشور درس گرفت؟. یزدان پناه درو کیومرث, غلامی مجید (1398).

- بحران اسلام : جنگ مقدس ،ترور نامقدس. یزدان پناه درو کیومرث (1394).

- جغرافیا - اقتصاد و جهانی شدن و الگوهای تأثیرگذار. یزدان پناه درو کیومرث (1393).

- ائتلاف شوم. یزدان پناه درو کیومرث (1393).

- ساختار نظری امنیت و ژئوپلیتیک با تاکید بر ژئواستراتژی. یزدان پناه درو کیومرث (1393).

- اتحادیه شانگهای: چشم اندازها، بیم ها و امیدها با نگاهی به عضویت ایران در این اتحادیه. یزدان پناه درو کیومرث (1389).

- نگاهی تاریخی به آداب سفر در ایران. یزدان پناه درو کیومرث (1389).

- مجموعه مقالات آسیب شناسی انقلاب اسلامی. یزدان پناه درو کیومرث (1379).


 

  • مجلات

 

 

 


پایان نامه ها و رساله ها

- Geopolitical Explavation of Russian – Iranian relations from 2001,2019فتح اله دهقان,کیومرث یزدان پناه درودکتری، 1398/08/20

- Investigating the Islamic Republic of Iran ethnic policies in popular moviesعلی باقری,کیومرث یزدان پناه دروکارشناسی ارشد، 1398/06/31

- نقش ژئوپلیتیک مقاومت در ارتقاء قدرت منطقه ای ایرانصادق بوستانی,کیومرث یزدان پناه دروکارشناسی ارشد، 1398/06/25

- نقش آمایش سرزمین در ساماندهی حوضه زاینده رود با تاکید بر بحران توزیع آب در مرکز ایرانفاطمه مومنی,کیومرث یزدان پناه دروکارشناسی ارشد، 1398/04/30

- The role of ethnic groups in stabilizing geopolitical stability in Afghanistan with an emphasis on Pashtun, Tajik, Hazara and Uzbekسید جلال احمدی,کیومرث یزدان پناه دروکارشناسی ارشد، 1398/04/05

- Analysis of Saudi Arbia's role in changes Southwestern Asia's geopolitical And its impact on geopolitics of Iranایرج احمدزاده,کیومرث یزدان پناه دروکارشناسی ارشد، 1397/11/28

- دلایل و زمینه های ژئوپلیتیکی شکل گیری ائتلاف نظامی عربی در جنوب غرب آسیا    و  آثار آن بر روی امنیت منطقه ای (با تأکید بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران)رضا رحیمی,کیومرث یزدان پناه درودکتری، 1397/10/09

- تحلیل ژئوپولیتیکی مدیریت سرزمینی در افغانستان و ترسیم چشم انداز آمایش سرزمین در این کشورعتیق اله قمری,کیومرث یزدان پناه درودکتری، 1397/09/05

- منطقه گرایی در تفکر استراتژیک جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر ژئوپلیتیکرضا مومن زاده,کیومرث یزدان پناه درودکتری، 1397/08/30

- آسیب‌ شناسی سیاست‌ های مرزی جمهوری‌ اسلامی‌ ایران در زمینه ترانزیت مواد مخدر  از مرزهای شرقی و ارائه راهبرد بهینهمرتضی فتح الله زاده,کیومرث یزدان پناه دروکارشناسی ارشد، 1397/07/10

- نقش تجمع انسانی در بالا بردن دمای سطح زمین و گسترش شهری با استفاده از داده های سنجش از دورعلی خدامرادی فیروز,کیومرث یزدان پناه دروکارشناسی ارشد، 1397/07/09

- رقابت های ژئوپلیتیکی آمریکا و چین در منطقه آسیا-پاسیفیکشهاب الدین شفیع,کیومرث یزدان پناه دروکارشناسی ارشد، 1397/07/08

- Investigating the Effect of Good City Governance in Managing and Controlling Social Damage (Case Study: Tehran)فرزاد عابدی شجاع,کیومرث یزدان پناه دروکارشناسی ارشد، 1397/07/02

- Analysis of Spatial Inequality from the Viewpoint of  Territorial Planning ( Case Study: Southern Alborz Region )مصطفی برزگر,کیومرث یزدان پناه دروکارشناسی ارشد، 1397/06/31

- بررسی روند جهانی شدن شهرها و مقایسه تطبیقی شهرستان بندرعباس با شهر دبیصدف ریاحی ثالث,کیومرث یزدان پناه دروکارشناسی ارشد، 1396/11/29

- رقابت قدرت‌های منطقه‌ ای و فرامنطقه‌ ای در کردستان عراق؛ با تأکید بر چشم‌ انداز ژئوپلیتیکی روابط جمهوری اسلامی ایران و حکومت آن ناحیهبهرام نصراللهی زاده,کیومرث یزدان پناه درودکتری، 1396/07/17

- تبیین ملاحظات دفاعی- امنیتی استان زنجان از منظر آمایش سرزمینتوحید اصغری,کیومرث یزدان پناه دروکارشناسی ارشد، 1396/07/05

- Investigating the process of women's participation in parliamentary elections (Courses 10-9-8). Case Study: Tehran Cityندا عسگری,کیومرث یزدان پناه دروکارشناسی ارشد، 1396/07/01

- NATO and the United States geopolitical strategies in Southwest Asia(Case study: Yemen)زهرا امینی نیا,کیومرث یزدان پناه دروکارشناسی ارشد، 1396/06/27

- تبیین ظرفیت های ژئواستراتژیک ایران در کرانه مکرانمائده حاجی رمضان,کیومرث یزدان پناه دروکارشناسی ارشد، 1396/06/27

- Explanation of the Pattern of Iran-Turkey Geopolitical Relations (Since 2002)غلامعلی مصطفوی,کیومرث یزدان پناه دروکارشناسی ارشد، 1396/06/03

- Promoting Energy Security by Using Renewable Energies; Geopolitical Comparison between Iran and Japanریحانه یوسفی ده شیری,کیومرث یزدان پناه دروکارشناسی ارشد، 1395/12/11

- آمایش مناطق مرزی با تاکید بر مزیت های نسبی داخلی و فرصت های بیرونی در راستای اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی- کشور افغانستان)ابوالفضل نوروزی,کیومرث یزدان پناه دروکارشناسی ارشد، 1395/07/11

- Presenting the Spatial Planning Pattern of Makran Sea Coastal Areas withSustainable Regional Security and Development Approachesبهنام الماسی,کیومرث یزدان پناه دروکارشناسی ارشد، 1395/06/29

- تبیین شاخص ها و استانداردهای آمایش دفاعی-امنیتی مناطق مرزی ایران در افق 1404محسن فتحی,کیومرث یزدان پناه دروکارشناسی ارشد، 1395/05/05

- بررسی  وتحلیل ژئوپلیتکی عملکرد گروههای تروریستی در رسانه های اجتماعی مورد پژوهش داعشمجتبی خاتونی خادر,کیومرث یزدان پناه دروکارشناسی ارشد، 1394/05/24

- تحلیل سازمان فضایی مطلوب استقرار جمعیت از منظر آمایش سرزمین (مورد مطالعه: استان زنجان)سمیه نوری,کیومرث یزدان پناه دروکارشناسی ارشد، 1394/04/23

- آسیب شناسی ژئوپلیتیکی سیاست های ایران در قبال افغانستانمحمد نصیری,کیومرث یزدان پناه دروکارشناسی ارشد، 1393/10/30

- بازنمایی ژئوپلیتیک فیلمهای آمریکایی‌پس از حادثه 11 سپتامبر مطالعه‌موردی:فیلمهای مربوطبه کشورهای مسلمان جنوب غرب آسیاعباس کاظمیان,کیومرث یزدان پناه دروکارشناسی ارشد، 1393/10/01

- آسیب‌شناسی ژئوپلیتیکی برنامه‌ریزی در فضای سرزمینیِ ایران با رویکرد آمایش‌سرزمین و ارائه‌ی مدل راهبردیمصطفی رشیدی,کیومرث یزدان پناه درودکتری، 1393/08/20

- تحلیلی بر کارکردهای مهمان شهر های ویژه پناهندگان افغانی در ایرانعلی اصغر اسدی,کیومرث یزدان پناه دروکارشناسی ارشد، 1393/07/07

- بررسی و تبیین نقش قدرت نرم در ارتقاء امنیت ملی جمهوری اسلامی ایرانحسین بقایی نیا,کیومرث یزدان پناه دروکارشناسی ارشد، 1393/06/18

- نقش و جایگاه استراتژیک آبراه‌های بین المللی در مناسبات جهانی (مطالعه موردی کانال سوئز)خسرو فتوت اسکندری,کیومرث یزدان پناه دروکارشناسی ارشد، 1393/03/31

- نقش و جایگاه استراتژیک آبراه‌های بین المللی در مناسبات جهانیخسرو فتوت اسکندری,کیومرث یزدان پناه دروکارشناسی ارشد، 1393/03/31