اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد رضا هاشمی نیا

دکتری تخصصی تاریخ اسلام استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران

hasheminia1397gmail.com
02187751186


سید محمدرضا هاشمی نیا


گروه تاریخ و تمدن اسلامی– دانشکده ادبیات و علوم انسانی– استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

اطلاعات عمومی 401 شماره شناسنامه 4444101112 کد ملی 4211/04/00 تاریخ تولد محل تولد گرگان وضعیت تأهل متاهل دین(مذهب): اسلام-شیعه hasheminia رایانامه 4211@gmail.com
اطلاعات تحصیلی مقطع رشته دکتری تخصصی PHD تاریخ اسلام
کتب تألیف شده
کتاب بررسی مراکز خلافت های اموی و عباسی(دمشق وبغداد) درعرصه علمی و فرهنگی (قلم  ،نویسندگان: سید محمدرضا هاشمی نیا، محمد رضا بختیاری) 4212 آذین رضا،چاپ : نویسنده،4201 کتاب دانستنی های سفرهای خارجی (اداره کل روابط عمومی جمعیت هلال احمر، چاپ  سیدمحمدرضاهاشمی نیا) کتاب آنچه باید مدیران در سفرهای خارجی بدانند (اداره کل روابط عمومی جمعیت هلال احمر،  نویسنده: سیدمحمدرضاهاشمی نیا) ،4201چاپ کتاب آنچه باید در مورد حفاظت شخصی در ماموریت های خارج از کشور بدانیم (اداره کل روابط  ،نویسنده: سیدمحمدرضاهاشمی نیا) 4200عمومی بهزیستی کشور،چاپ نویسنده: سید محمد ،4200 کتاب توصیه های حفاظتی (اداره کل روابط عمومی بهزیستی کشور،چاپ  رضاهاشمی نیا) کتاب تاثیر الگوهای استراتژیک آمریکا بر گفتمان های امنیتی-ویراستار فنی (نشر پیام کلیدر،  ،بختیاری-محمدرضا،رجبی-جواد،شکورزاده-سعیده) 4212چاپ 4211 از سقیفه تا قتل عثمان (انتشارات منتظران ظهور، چاپ اول – کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام  محمد رضا بختیاری)– محمدرضا هاشمی نیا- امیر حسین زیوری –، مولفان دکتر محمد جواد فرحبخش ، مولفان دکتر محمد جواد 4211 کتاب زندگی نامه امام رضا (ع) ( انتشارات منتظران ظهور ، چاپ  محمد رضا بختیاری)– محمدرضا هاشمی نیا- امیر حسین زیوری –فرحبخش ، مولفان 4211 چاپ – کتاب مبانی سکولاریسم و اندیشه های علمی عبدالرزاق (انتشارت نی نگار  امیر حسین زیوری، سید محمد رضا هاشمی نیا، محمد رضا بختیاری) ) ، مولف سید محمد رضا هاشمی نیا4210 چاپ – کتاب بغداد در سایه مغولان (انتشارت آذرگان 

مقالات و جزوات آموزشی اخلاق اطلاعاتی ویژه کارکنان حراست - سیدمحمدرضا هاشمی نیا ، اداره کل روابط عمومی جمعیت  4201 هلال احمر ، چاپ -4 هلال احمر از تشکیل تا تثبیت - فصل نامه امداد ونجات-سال ششم-شماره – یک قرن بشر دوستی  ،نواب شمس پور وسیدمحمدرضا هاشمی نیا4212 ISSN -Emergencias– باموضوع: نقش دین در سیاست خارجی ایلخانان ISI مقاله  :4421-1044- ID S40410421110 -4041 ISSN -Emergencias– باموضوع: بررسی اوضاع سیاسی شیعه در شام ISI مقاله  :4421-1044- ID S40410421114 4041 Nova – باموضوع :بررسی نظریه ابن خلدون وفارابی ومقایسه تطبیقی آن در باب شهر ISI مقاله  journalofhumanities andsocial sciences-ISSN :4414-1142- refNo:NJHS.441-4041 Nova – باموضوع: بررسی اوضاع و تحولات فرهنگی قرن پنجم هجری دردنیای اسلام ISI مقاله  journalofhumanities andsocial sciences-ISSN :4210-1110- refNo:NJAS.421-4041 -Doriana– باموضوع: فرهنگ رضوی وتاثیرآن بر فرآیند آموزش ISI مقاله  id:kc0nb-4041
– باموضوع: جایگاه عقلانیت در سیره سیاسی-اجتماعی امام حسن مجتبی(ع) ISI مقاله  ISSN.70320323-7332 – باموضوع :بررسی نظام های تربیتی در نظام تعلیم وتربیت ISI مقاله  ISSN.4240-014X-4041 باموضوع: اثر حکومت مشروطه بر ظهور حزبهای سیاسی و اتحادیه های آزادیخواه ISI مقاله  4041 - mediterranean center of social and educational research - برایران دوره قاجار مجله تحقیقات تاریخ – مقاله با موضوع: زمینه اجتماعی سقوط بغداد و انقراض خلافت عباسی  4210 – اجتماعی - پژوهشگاه مطالعات علوم انسانی مجله علمی پژوهشی– مقاله با موضوع: هنر نمایی ارموی موسیقدان ایرانی در بغداد عصر مغمول  4210 - تاریخ تحقیقات اجتماعی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات نشریه پژوهش در آموزش تاریخ – مقاله با موضوع : رفتار مطلوب اجتماعی در تربیت و سیره علوی  -4211