اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر ابوالقاسم عیسی مراد

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

x0001xxxxxxxgmail.com


باسمه تعالی

چکیده رزومه دکتر ابوالقاسم عیسی مراد

v      کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری روان شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی. گروه روان شناسی

v      عضو هیئت علمی (دانشیار)گروه روان شناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

v      اشتغال به امور حرفه ای و تخصصی ، مشاوره و روان درمانی در اختلالات روانی، مشاوره قبل از ازدواج، اختلالات خانوادگی ، فرزندپروری ، کودک و نوجوان، اختلالات شخصیتی، سومصرف و مشاوره ای انگیزشی و ... .

v      بیش از15 عنوان چاپ کتاب و 5 عنوان در حال فرایند چاپ

v      بیش از 200 مقاله علمی-پژوهشی ، علمی-ترویجی و ارائه در همایش های علمی و تخصصی

v      تدریس دروس روان شناسی اجتماعی، آسیب شناسی روانی، روان شناسی شخصیت، بهداشت روان و همچنین ده ها دوره در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری.

v      بیش از 100 عنوان پایان نامه حوزه روان شناسی (راهنما و مشاور و داوری) در مقاطع مختلف تحصیلی

v      مدیر مرکز تخصصی روان شناسی و مشاوره با مجوز سازمان نظام روان شناسی و مشاوره

v      داوری صد ها پایان نامه ، مقاله و طرح پژوهشی و کارهای علمی.

v      دبیرعلمی همایش ملی و همکاری علمی با همایش های ملی و بین المللی و برگزاری نشست های تخصصی طلاق و شهروندی و....( دبیر، کمیته علمی، داوری، همکاری در همایش و...).

v      برگزاری همایش های تخصصی و حرفه ای و عمومی (مهارت های زندگی، ازدواج موفق، خانواده ،زبان بدن ، روان درمانی دینی و ...) بیش از 100 مورد

v      برگزاری کارگاه های تخصصی برای روان شناسان و مشاوران ده ها مورد مثل دوره های  تخصصی جامع درمانی

v      عضویت در سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، انجمن های علمی روان شناسی بالینی ، روان شناسی، انجمن مولفان و انجمن نخبگان و ایثارگران

v      حضور در برنامه های کارشناسی و تخصصی صداوسیما جمهوری اسلامی ایران

v      مشارکت دربخشی از کتاب ها بیش از 15 مورد

v      مشارکت در سند تحول بنیادین . سند ملی آزادگان 1404

v      اجرای پروژه ها و طرح های ملی و دانشگاهی چند مورد مثل مساله شناسی ابعادی در ایران .پایش سلامت . سلامت معنوی و...( انجام شده و در حال انجام ).

v      عضویت در کمیته ها، شوراها، کمیسیون ها و ......

v      مشارکت در کرسی نظریه پردازی دانشگاه

v      تاسیس هسته پژوهشی روان شناسی اجتماعی بومی کاربردی

 

v      امور اجرایی

 

 

v      مدیرکل مشاوره وزارت آموزش و پرورش

v      مدیر پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی

v      مسئولیت در حوزه ریاست دانشگاه علامه طباطبایی

v      مسئولیت در سازمان دانش آموزی

v      مسئولیت های مختلف در حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش در حوزه دانش آموزی و دانشجویی

v      مسولیت در کمیته ها و شوراها و نشست های تخصصی

v      ایثارگری:

آزاده و جانباز و برادر شهید و رزمنده

 

حضور در محافل فرهنگی و اجتماعی و علمی و حرفه ای